Detectives - experten

Quod erat demonstrandum

24/24

Bereikbaar

+25 jaar

Expertise

7/7

Paraat

Hoe kan een privé-detective helpen?

U staat er niet alleen voor

Vroeg of laat kan iedereen te maken krijgen met een juridisch probleem. Een nakende echtscheiding of een conflict over een onbetaalde factuur bijvoorbeeld. Eenvoudige problemen lost u vaak zelf op. Soms gaat het om ingewikkelde problemen en is deskundig advies nodig.

Of het nu privé of zakelijke belangen betreft, met een privé-detective staat u er nooit alleen voor. Hij is uw vertrouwenspersoon en zweert daarbij op het beroepsgeheim. Hij kan veel voor u realiseren door u op voorhand goed te adviseren. Dat is een belangrijk gedeelte van zijn taak. Door tijdige consultatie, advies, onderzoek en analyse worden veel processen en drama's vermeden. Dagelijks doen zowel particulieren , bedrijven en advocaten een beroep op een privé-detective. Op basis van zijn gespecialiseerde kennis en ervaring wordt het onderzoek uitgevoerd en reikt hij juridisch correcte onderzoeksrapporten aan. 

Schakel tijdig een privé-detective in

Wacht niet te lang om een detective in te schakelen. Voorkomen is beter dan genezen. Soms is een kort en tijdig aangevat onderzoek voor een detective genoeg om een vervelende situatie op te lossen. Lang wachten maakt het probleem vaak ingewikkelder dan nodig en kan tot nare situaties leiden. Uw kosten lopen daardoor hoger op dan wanneer u tijdig aan de bel trekt. Ga dus op tijd naar een detective. Niet alleen als een conflict dreigt, maar ook als u pro-actief onderzoek noodzakelijk acht. 

Aan welke situaties moet u hierbij denken?

De verscheidenheid aan situaties waarbij een privé-detective u uitstekende diensten kan bewijzen, is enorm. Zie de voorbeelden op deze website onde de knoppen particulieren en bedrijven . Als specialist kent hij de procedure. Daarnaast heeft hij de mogelijkheden om u uitgebreid over elke tak van de wettelijk toegelaten middelen en methodes te informeren. 

Welke bijzondere waarborgen biedt de privé-detective u?

De detective is wettelijk vergund door de Minister van Binnenlandse Zaken conform de Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en is gebonden aan de deontologische (gedragsregels) en tuchtrechtelijke regels van het beroep. Hij heeft bovendien een geheimhoudingsplicht en kan daardoor in alle situaties fungeren als uw juridisch vertrouwensman. De detective kan in elk dossier maar voor één opdrachtgever werken, met name zijn cliënt.

Tussen u -de cliënt/opdrachtgever- en de privé-detective bestaat een persoonlijk en rechtstreeks contract, zonder tussenpersonen. Er wordt geen enkele overeenkomst zonder uw medeweten gesloten. Consultatie op afspraak. 

Wat mag een privé-detective?

De private opsporing omvat allerhande terreinen zoals het opsporen van verdwenen personen of gestolen goederen. Maar ook het inzamelen van allerhande informatie over personen: het gedrag, de vermogenstoestand, de moraliteit of nog de burgerlijke staat wordt als opsporing beschouwd. Dit is ook het geval voor het verzamelen van bewijsmateriaal of het vaststellen van feiten teneinde een conflict te beslechten. 

Wie kunnen wij helpen?

Over ons

Het kantoor Hurtecant & Partners werd anno 2000 opgericht te Brugge door zaakvoerder en privé-detective Christof Hurtecant, samen met een collega detective-criminologe en een detective.

Hurtecant & Partners is reeds meer dan 25 jaar een toonaangevend detective- en expertenkantoor, gevestigd in Vlaanderen. Dagelijks wordt een brede waaier van opsporings- en onderzoeksdiensten uitgevoerd. Het gebruik van de nieuwste technische en technologische middelen, constante bijscholingen van onze medewerkers en in-house specialisaties stellen ons in staat om diverse opsporingsmethodes cfr. de Wet van 19 juli 1991 toe te passen.

Het kantoor is ten dienste van advocaten, cliënten van advocaten, curatoren, particulieren, kmo’s,multinationals, bedrijfsleiders, accountants, revisoren, banken en verzekeringsmaatschappijen.

De rode draad bij Hurtecant & Partners is de overtuiging dat een onderzoek geen product is, maar een denkwijze.
Bij al haar onderzoeken opereert Hurtecant & Partners in het volle besef van een morele en juridische verantwoordelijkheid.

Onze troeven

 • Eén centraal aanspreekpunt en individuele dossierbeheerder tot uw dienst.
 • Achttien medewerkers (o.a. een burgerlijk ingenieur, een jurist en vijf criminologen), allen Belgische en meertalige privé-detectives.
 • Geografische spreiding van de detectives over gans België.
 • Op korte termijn inzetbaar voor bv. discrete observaties.
 • Uw individuele dossierbegeleider is 7/7d. en 24/24u. bereikbaar.
 • Alle vertrouwelijke en wettelijke aangelegenheden. Privaat & zakelijk.
 • Tot uw dienst voor persoonlijk advies, onderzoek & analyse.
 • Onderzoeken mogelijk in België, binnen Europa en wereldwijd.
 • Discretie strikt gewaarborgd.
 • Professionaliteit, vertrouwen en discretie zijn ons handelsmerk en uw garantie.
 • Lid van de Federatie Vrije Beroepen, Lid van de Nationale Beroepsunie der privé-detectives van België.
 • We spreken Nederlands, we speak English, nous parlons le Français, wir sprechen Deutsch.