Particuliere opdrachten

Als particulier krijgt u mogelijks ooit wel eens te maken met ernstige privé of familiale problemen. 

De privé-detective is de persoon bij uitstek om op te treden en actie te ondernemen. De impact is immers groter wanneer een bepaalde situatie snel en discreet benaderd wordt door een onafhankelijk onderzoeker.

Opsporen van getuigen, vermiste of ontvoerde personen

Opsporen van getuigen, vermiste of ontvoerde personen

Opsporen van verloren of gestolen voorwerpen en dieren (bv. antiek, schilderijen, juwelen, paarden)

Opsporen van verloren of gestolen voorwerpen en dieren (bv. antiek, schilderijen, juwelen, paarden)

Informatiegaring burgerlijke staat

Informatiegaring burgerlijke staat

Onderzoek vermogenstoestand van personen (bv. bij opgelegd onderhoudsgeld)

Onderzoek vermogenstoestand van personen (bv. bij opgelegd onderhoudsgeld)

Moraliteitsonderzoek

Moraliteitsonderzoek

Schaduwen en volgen van personen

Schaduwen en volgen van personen

Controle tijdsgebruik van ex-vrouw/man tijdens bezoekrecht

Controle tijdsgebruik van ex-vrouw/man tijdens bezoekrecht

Onderzoek alimentatie

Onderzoek alimentatie

Voorhuwelijksonderzoek

Voorhuwelijksonderzoek

Verificatie van stalking

Verificatie van stalking

Onderzoek pedofilie

Onderzoek pedofilie

Onderzoek vaststelling overspel

Onderzoek vaststelling overspel

Hoe werken wij?

Indien u, als particulier, nood heeft aan advies of onderzoek neemt u persoonlijk contact op met ons kantoor voor een verkennend gesprek.

Consultatie na afspraak. Een schriftelijke overeenkomst tussen de cliënt en de onderzoeker wordt opgemaakt en de nodige inlichtingen worden genoteerd. Na een grondige bespreking van de zaak, wordt het onderzoek aangevat. De termijn dewelke het onderzoek in beslag neemt is afhankelijk van een aantal factoren.

Na het onderzoek wordt een gedetailleerd eindrapport opgemaakt. Het eindverslag bevat alle noodzakkelijke bewijsstukken, zoals:

  • het eindverslag
  • overtuigingsstukken (foto's, video, …)
  • een kosten- en bezoldigingsberekening

Samen met de cliënt wordt het rapport besproken en geanalyseerd.

Wat is toegelaten

De Wet van 19 juli 1991 reglementeert het beroep van privé-detective. De complexe wetgeving bepaalt voor de private speurders wat toegelaten en wat verboden is.

Binnen de geldende wetgeving zijn een groot aantal onderzoeken mogelijk ten dienste van de burger. Bepaalde opsporingen zijn geen prioriteit van de overheid (Politie en parket). Toch zijn deze onderzoeken bepalend voor de toekomst van u of uw gezin. Denk hierbij aan vooronderzoek en vaststelling van het overspel, vaststelling van kostendelende samenwoonst van uw ex-partner, toezicht op uw kinderen tijdens het omgangsrecht met uw ex-partner, controle arbeidsprestaties van uw werknemer, onderzoek oneerlijke en schadelijke concurrentie, opsporing van gestolen voorwerpen en dieren ...